WBSO subsidie - dé subsidie voor product- en procesontwikkeling

Ontwikkelt u nieuwe producten, processen of programmatuur? Dan is de WBSO subsidieregeling interessant voor u!
De WBSO subsidie verlaagt uw loonkosten: De WBSO vergoedt 32% van uw loonkosten en uitgaven in 2024. Uw R&D-activiteiten komen al snel voor de WBSO in aanmerking!

Werkzaamheden die vergoed worden door de WBSO subsidieregeling zijn:

 • ontwikkeling van producten, processen of programmatuur,
 • technisch wetenschappelijk onderzoek.

Sinds een aantal jaar is de WBSO-subsidieregeling gekoppeld aan de Innovatiebox (= gedeeltelijke belastingvrijstelling). Dit maakt de WBSO subsidieregeling relevant voor ieder innovatief bedrijf in Nederland.

Wat is de WBSO subsidie?

De WBSO subsidie, ook wel S&O-subsidie genoemd, is een fiscale stimuleringsregeling (formeel afdrachtvermindering) en wordt gezien als de meest interessante subsidieregeling voor bedrijven. De WBSO subsidieregeling (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), bestaat sinds 1994 en is een vrij laagdrempelige subsidieregeling die (een deel van) de loonkosten én kosten en uitgaven voor innovatieve R&D-activiteiten vergoedt.
Vanwege het laagdrempelige karakter komen uw ontwikkelings-, onderzoeks- en innovatieactiviteiten al snel in aanmerking voor subsidie. Het budget voor de WBSO subsidieregeling in 2024 is € 1.446 miljoen.

WBSO subsidie, wat levert het op?

In 2024 bestaat de subsidie uit een bijdrage van 32% over de eerste € 350.000 aan subsidiabele kosten en 16% over het meerdere. Voor jonge ondernemingen (minder dan 5 jaar loonbelastingplichtig) geldt zelfs een startersbonus. Voor deze jonge ondernemingen bedraagt de subsidie 40% over de eerste € 350.000 aan S&O-bedrag en 16% over het meerdere.

De kosten die in aanmerking komen voor de WBSO-subsidieregeling bestaan uit:

 • loonkosten 
 • kosten en uitgaven voor uw R&D-project. Dit zijn bijvoorbeeld:
  • kosten voor het doen van metingen aan of het testen van prototypes,
  • kosten van huur van apparatuur van derden die noodzakelijk is voor het WBSO project
  • aanschaf van verbruiksgoederen, materialen en grondstoffen voor het doen van proeven of het maken van proefbatches of prototypes.

WBSO-subsidieregeling extra interessant door de Innovatiebox

Sinds 2008 kan er met een WBSO-beschikking toegang worden verkregen tot de Innovatiebox (ook wel Innobox). De Innovatiebox is in 2010 fors verruimd. Winst die voorkomt uit WBSO projecten kan afgerekend worden tegen een verlaagd belastingtarief van slechts 9% (i.p.v. 25%).
Omdat de WBSO-subsidiebeschikking geldt als toegangsticket voor de Innovatiebox is het van belang dat uw WBSO-aanvraag optimaal is opgezet. Wij kunnen uw WBSO-aanvraag zo vormgeven dat u optimaal gebruik te kunnen maken van de Innovatiebox.
Wilt u hier meer over weten of wilt u een second opinium op uw huidige subsidieaanvraag? Neem dan contact met ons op. 

Lees meer over de Innovatiebox

Nieuw vanaf 2022

- Maximaal 4 WBSO-aanvragen per jaar.
- De aanvraagperiode loopt in principe t/m december en de S&O-verklaringen mogen elkaar overlappen. Dit betekent dat er gedurende het jaar aanvullingen gedaan kunnen worden m.b.t. lopende projecten (bijv. meer uren of meer kosten of als de inhoud van een project wijzigt) en gedurende het jaar kunnen nieuwe projecten worden aangevraagd.
- De ‘wachtmaand’ is in 2020 al afgeschaft. Er kan op de dag vòòr de start van de kalendermaand, een aanvraag worden ingediend. Uitzondering daarop zijn aanvragen die starten op 1 januari, die moeten uiterlijk op 20 december zijn ingediend.

WBSO rekenvoorbeeld

Het bedrag dat in aanmerking komt voor de WBSO subsidie is dus opgebouwd uit loonkosten en kosten en uitgaven:

 1. Loonkosten: Stel, uw bedrijf besteedt in 2024 2.500 uur aan innovatie. Bij een gemiddeld uurtarief van 30 euro zijn de subsidiabele loonkosten dan € 75.000.
 2. Kosten en uitgaven: Stel, voor het uitvoeren van de innovatieve activiteiten maakt uw bedrijf kosten zoals de aanschaf van prototypes en onderzoeksapparatuur ter grootte van  € 50.000.

Het totale bedrag dat in aanmerking komt voor de WBSO subsidie is dan € 75.000 aan loonkosten + € 50.000 aan overige kosten en uitgaven = € 125.000.
Als gevestigde onderneming ontvangt u dan € 40.000 subsidie (32% van € 125.000). Als jonge onderneming ontvangt u zelfs 40%, dus € 50.000 subsidie.

Let op: U kunt er ook voor kiezen geen kosten en uitgaven op te voeren, maar te kiezen voor de zg. forfaitaire methode. Het S&O-uurloon wordt dan verhoogd met € 10 voor de eerste 1.800 uur en € 4 voor het meerdere.

 

 

 

Waarom WBSO met IMPACT Subsidieadvies?

Graag vragen wij WBSO-subsidie voor u aan. We zijn bijzonder trots op ons slagingspercentage in 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023 van 100%. Dit komt onder andere omdat onze specialisten én techneut/technoloog én subsidiespecialist zijn; met onze dienstverlening willen we graag een relevante impact hebben op uw ontwikkelingsprojecten! 

 

Bij het subsidieaanvraagproces nemen we zoveel mogelijk werk uit handen: We schrijven de aanvragen, dienen ze in, beantwoorden vragen die gesteld worden door de subsidieverstrekker, we helpen u bij het opzetten van de administratie en we helpen u bij WBSO controles die de subsidieverstrekker RVO steekproefsgewijs uitvoert. 
Onze dienstverlening is full service en all-in. Dus geen extra kosten of ‘verassingen’ achteraf. 

Meer weten over de WBSO subsidie?

Neem contact op met één van onze WBSO-specialisten voor een vrijblijvende afspraak.

neem nu contact op