MIT subsidieregeling

 

De MIT subsidieregeling 2023 is bedoeld om innovatieve mkb’s te laten profiteren van het topsectorenbeleid. Binnen de verschillende topsectoren (9 stuks) heeft de overheid verschillende thema’s vastgelegd die zij belangrijk vindt voor de innovatie-agenda van Nederland.

 

MIT (MKB Innovatiestimulering Topsectoren) subsidie is beschikbaar voor ondernemers die actief zijn in één of meer van de volgende topsectoren: High Tech en ICT, Logistiek, Agri & Food, Chemie, Creatieve Industrie, Energy en Biobased, Life Sciences & Health, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem.

De MIT-regeling wordt in zg. “calls” opengesteld voor aanvragen. Een mkb-ondernemer kan 1 aanvraag indienen per kalenderjaar. Het is dus belangrijk vooraf te bepalen voor welke topsector en voor welk subsidie-instrument een aanvraag wordt ingediend.

De MIT subsidieregeling kent de volgende subsidie-instrumenten:

  • MIT-haalbaarheidsstudies
  • MIT-kennisvouchers
  • MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

MIT-haalbaarheidsstudies

Subsidie wordt verstrekt aan een MKB-onderneming voor het uitvoeren van een MIT-haalbaarheidsstudie. Een MIT haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit desk research zoals literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentie analyse, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. 

  • Subsidie aanvragen voor haalbaarheidsprojecten is mogelijk vanaf 4 april 2023.
  • Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first served principe.

Hoeveel subsidie?

De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,- per haalbaarheidsstudie.

MIT-kennisvouchers

Een MIT-kennisvoucher wordt aan een MKB-ondernemer verstrekt die een MIT-kennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht. De voucher kan worden besteed bij een kennisinstelling.

  • Subsidie aanvragen is momenteel niet mogelijk.
  • Aanvragen worden beoordeeld volgens het first come, first served principe.

Hoeveel subsidie?

De maximale waarde van een voucher is € 3.750. Met de voucher kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen.

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Subsidie wordt verstrekt aan een deelnemer in een MIT-R&D samenwerkingsverband dat een R&D samenwerkingsproject uitvoert. Dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkelingen (of een combinatie hiervan) dat voor gezamenlijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een MIT-R&D samenwerkingsverband.

  • Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf juni 2023.

Hoeveel subsidie?

De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 200.000,- per samenwerking.

 

De specialisten van IMPACT Subsidieadvies stellen de aanvraag graag voor u op. Wij zorgen daarnaast voor een borging van deadlines en administratieve vereisten. Wilt u meer weten over de MIT subsidiemogelijkheden? Neem dan contact met ons op: 055 - 2340558 of stuur ons een bericht.

neem vrijblijvend contact op