DHI subsidieregeling

DHI subsidieregeling is interessant voor mkb’ers met internationale ambities én interesse in buitenlandse markten.

Wat is de DHI subsidieregeling?

DHI subsidieregeling is bedoeld voor MKB-bedrijven met internationale ambities én interesse in buitenlandse markten.
Er kan subsidie worden aangevraagd voor drie verschillende typen projecten: Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investerings-voorbereidingsstudies.
De focus ligt op projecten in opkomende markten en ontwikkelingslanden.

Type projecten die in aanmerking komen voor Subsidie

1.       Demonstratieprojecten:

Met de DHI-regeling kunt u een technologie, product of dienst in een van de DHI-landen demonstreren. Uw doel is dan om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat uw technologie, product of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land.
Voorwaarden zijn o.a.

 • De technologie, kapitaalgoed of dienst wordt op kleine schaal in een werkbare situatie gedemonstreerd.
 • De technologie, kapitaalgoed of dienst is nieuw op de doelmarkt.
 • Er wordt aangetoond dat er toegevoegde waarde is en dat het project onder lokale omstandigheden toepasbaar is.
 • De activiteiten hebben een duidelijk demonstratiekarakter.
 • Binnen 3 jaar is de verwachte export ten minste 10 keer hoger dan het subsidiebedrag.

2.       Haalbaarheidsstudies

Met een haalbaarheidsstudie vergroot u de kans op het verkrijgen van exportorders. De technische en/of commerciële haalbaarheid van een investering door een mogelijke buitenlandse afnemer moet onderzocht worden. Het onderzoek levert een businessplan of projectplan op, waarmee een mogelijke afnemer een investeringsbesluit nemen.
Voorwaarden zijn o.a.

 • Er moet voldoende duidelijkheid bestaan over de omvang van de markt, de beoogde opzet van het project, de locatie, de exploitatie, de financiering en de lokale impact.
 • Een haalbaarheidsstudie levert een businessplan of projectplan op.
 • De maximale looptijd van een haalbaarheidsstudie is 2 jaar.
 • Binnen drie jaar moet de verwachte export minstens 10 keer hoger zijn dan het subsidiebedrag.

3.       Investeringsvoorbereidingsprojecten

Op basis van een investeringsvoorbereidingsproject besluit u om te investeren in een van de DHI-landen. U gaat een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit opzetten in het doelland. Of uw bestaande faciliteit uitbreiden. Het gaat daarbij niet om een verkoopkantoor. In het investeringsvoorbereidingsproject onderzoekt u de technische en/of commerciële haalbaarheid van de investering.
Voorwaarden zijn o.a.

 • De beoogde investering is in lijn met de activiteiten van uw huidige bedrijf en gericht zijn op versterking daarvan.
 • Indien er sprake is van een beoogde joint venture, dan moet de investeringspartner al bekend zijn.
 • Het is aannemelijk dat jij en eventuele andere aanvragende partijen de kosten van de investeringsvoorbereidingsstudie kunnen dragen.
 • Het is aannemelijk dat de beoogde investering financierbaar is.
 • De verwachte export naar opkomende markten is ten minste 10 keer hoger dan het subsidiebedrag.

Budget, subsidiebijdrage en looptijd

Het beschikbare budget in 2023 is € 4 miljoen voor DGGF-landen (Dutch Good Growth Fund) en € 4,5 miljoen voor de overige landen.
De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 moeten zijn.
De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

DHI subsidie kan aangevraagd worden vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, 17:00 uur, zolang er budget beschikbaar is. 

Meer weten?

Wilt u gebruik maken van de DHI Subsidieregeling of wilt u meer informatie over deze regeling? Neem dan contact op met de subsidiespecialisten van IMPACT subsidieadvies.

neem vrijblijvend contact op