Subsidieregeling Praktijkleren

Biedt u als werkgever praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan? Dan is de subsidieregeling praktijkleren interessant voor u!

Wat is de subsidieregeling Praktijkleren?

De subsidieregeling Praktijkleren geldt vanaf 1 januari 2014 en vervangt de Wet afdrachtvermindering onderwijs (WVA onderwijs). De subsidieregeling praktijkleren heeft als doel werkgevers te stimuleren leerwerkplaatsen aan te bieden. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding van de student of leerling.

De subsidieregeling praktijkleren richt zich op een viertal doelgroepen. Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor:

  1. vmbo-leerlingen die een leerwerk traject volgen.
  2. mbo-leerlingen die een Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) volgen.
  3. hbo-studenten die een technische hbo-opleiding volgen die bestaat uit de combinatie werken en leren (duaal en deeltijd).
  4. promovendi en toio’s (technisch ontwerper in opleiding) die promotieonderzoek doen op grond van een overeenkomst tussen een (private) werkgever en een universiteit (promovendi).

Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per leerwerkplaats per studiejaar.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Praktijkleren geldt een aantal belangrijke voorwaarden, zoals:

  • het moet een volledig onderwijsprogramma zijn dat recht geeft op een erkend (kwalificerend) diploma op mbo of hbo niveau,
  • de opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (Crebo) of in het centraal register opleidingen hoger onderwijs (Croho),
  • er is een praktijkleerovereenkomst,
  • mbo-BBL opleidingen moeten voldoen aan de 200-urennorm (begeleide onderwijstijd),
  • de werkgever is een erkend leerbedrijf,
  • de promovendus of technisch ontwerper in opleiding (toio) moet het onderzoek doen in opdracht van een private rechtspersoon (bijvoorbeeld een bedrijf) waarbij deze rechtspersoon de loonkosten van de onderzoeker financiert, voor zover de onderzoeker niet in dienst is van deze rechtspersoon.

Wanneer de subsidie aanvragen?

De subsidie Praktijkleren kan worden aangevraagd na afloop van het studiejaar waarop de praktijkleerplaats betrekking heeft.

Voor het school- of studiejaar 2022/2023 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2023 09.00 uur tot en met 15 september 2023 tot uiterlijk 17.00 uur.

Meer weten?

Wilt u gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren of wilt u meer informatie over deze regeling? Neem dan contact op met de subsidiespecialisten van IMPACT subsidieadvies.

neem vrijblijvend contact op