Subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie

Bent u een ondernemer die CO2-besparende maatregelen wil nemen, waarvan de werking is bewezen?
Loopt u tegen te hoge investeringskosten aan en is de terugverdientijd langer dan 5 jaar? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie.

Wat is de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie?

Wanneer een ondernemer CO2-besparende maatregelen wil nemen, waarvan de werking bewezen is, kan de ondernemer gebruik maken van de subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie. Belangrijkste voorwaarde is dat de terugverdientijd meer dan 5 jaar bedraagt.

Soort projecten en subsidiepercentages

-          Investeringen rond de volgende thema’s komen in aanmerking voor subsidie:

-          energie-efficiëntie   (maximaal 30% subsidie)

-          recycling en hergebruik van afval (maximaal 35% subsidie)

-          lokale infrastructuur (maximaal 50% subsidie)

-          overige CO2-reducerende maatregelen (maximaal 40% subsidie)

De subsidie wordt verhoogd met +10 procentpunten voor middelgrote ondernemingen en +20 procentpunten voor kleine ondernemingen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie geldt een aantal belangrijke voorwaarden, zoals:

 • De apparaten, systemen of technieken van de investering zijn klaar voor de markt. Het gaat dus niet om demonstratie- of pilotprojecten.

 • De subsidie is alleen bedoeld voor investeringen in maatregelen/projecten met terugverdientijd van meer dan 5 jaar
  ​​De terugverdientijd en de behaalde CO2-reductie (of vergelijkbare reductie) berekent u, waar toepasbaar, over een minder milieuvriendelijke techniek of technologie (retentie-investering) die in Nederland minder gangbaar is.

 • De terugverdientijd en de behaalde CO2-reductie (of vergelijkbare reductie) berekent u, waar toepasbaar, over een minder milieuvriendelijke techniek of technologie (retentie-investering) die in Nederland minder gangbaar is.

 • Alleen een samenwerkingsverband met tenminste één ondernemer kan een subsidie-aanvraag indienen. Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen

 • U mag niet starten met projecten, voordat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent ook dat u nog geen verplichtingen mag zijn aangegaan voor het moment dat u een subsidieaanvraag doet. Dit geldt ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn.

 • Uw project moet technisch en economisch haalbaar zijn.

 • Het project moet CO2-reductie opleveren en passen in de themabeschrijving van de regeling. Onder CO2 verstaan we: CO2 of CO₂-equivalent

 • De investering moet zich bewezen hebben in 3 of meer vergelijkbare projecten in de Nederlandse industrie. Of in een project waarvan op grond van de DEI+ al een subsidieaanvraag ingediend kan worden.

 • De te verlenen subsidie is € 125.000 of meer.

Wanneer de subsidie aanvragen?

Van 22 juni 2022 tot 10 januari 2023 17:00 uur is de regeling open. Voor deze subsidie is € 47,5 miljoen beschikbaar.

Meer weten?

Wilt u gebruik maken van de Subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie of wilt u meer informatie over deze regeling? Neem dan contact op met de subsidiespecialisten van IMPACT subsidieadvies.

neem vrijblijvend contact op