Subsidieregeling Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (Woonhuissubsidie)

Bent u eigenaar van een rijksmonument? Dan kunt u subsidie krijgen op de onderhoudskosten van het rijksmonument. Te denken valt aan schilderwerk, reparaties aan daken, gevels, kozijnen, goten, regenpijpen, constructies, etc.
De subsidie bedraagt 38% van de gemaakte kosten.

Subsidieregeling Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (Woonhuissubsidie monumenten)

Tot 2019 konden eigenaren van monumentale panden onderhoudskosten aftrekken in de inkomstenbelasting. Deze aftrekregeling is vervangen door de zg. Woonhuissubsidie (Subsidieregeling Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten).
De Woonhuisregeling is iets minder ruimhartig dan de oude aftrek-subsidieregeling. Het begrip ‘onderhoudskosten’ is namelijk vervangen door de term ‘instandhoudingskosten’. Het verschil tussen beiden is dat in de nieuwe subsidieregeling alleen nog subsidie wordt verleend voor onderhoudskosten die nodig zijn om het monumentale karakter van het monument te behouden.

Wanneer aanvragen?

Jaarlijks kan er van 1 maart tot en met 30 april subsidie aangevraagd worden voor kosten die het jaar ervoor zijn gemaakt. Dus kosten die gemaakt zijn in 2022 kunt u meenemen in de subsidieaanvraag van 2023.

LET OP: Laat u onderhoud uitvoeren aan uw monumentale pand? Neem dan tijdig contact met ons op. De bij de subsidieaanvraag mee te sturen offertes en facturen moeten namelijk voldoen aan bepaalde eisen. We kunnen u en uw aannemer hierover tijdig informeren. Ook kunnen we vaak op voorhand al aangeven welke kosten wel en niet in aanmerking komen en hoe bepaalde kosten omschreven moeten worden op de facturen. Dit voorkomt het mislopen van subsidiegelden.

Welke kosten komen in aanmerking voor subsidie?

Onderhoudskosten die nodig zijn om het monumentale karakter van het monument te behouden komen in aanmerking voor subsidie. Het gaat dan om werkzaamheden die technisch noodzakelijk zijn, gericht op sober en doelmatig onderhoud of herstel. Werkzaamheden met betrekking tot comfortverbetering, verfraaiing of verduurzaming komen niet voor subsidie in aanmerking.
Zowel regulier onderhoud als restauratie vallen onder instandhoudingswerkzaamheden waarvoor u subsidie kunt aanvragen. In het kort:

 • Bouwplaatsvoorzieningen: Groot materieel dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden, zoals steigerwerk en een afvalcontainer.
 • Fundering: Herstel van de fundering, inclusief grondwerk
 • Constructies: Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van hout- metaal- en betonwerk, inclusief stut- en sloopwerk. Bijvoorbeeld herstel van balken, gootconstructies, gordingen en hijsbalken. 
 • Gevels: Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van voeg- en metselwerk, pleisterwerk of natuursteen. Bijvoorbeeld herstel van scheuren en vervangen van kapotte stenen.
 • Kozijnen: Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van ramen, deuren, luiken en enkele beglazing. Bijvoorbeeld herstel van houtrot, behandeling van corrosie bij stalen kozijnen of herstel van een gebroken ruit (enkel glas) inclusief stopverf of kitvoeg.
 • Dak: Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van dakbedekkingen, goten en hemelwaterafvoeren herstel van riet, kapotte pannen of loodslabben. 
 • Schilderwerk: Schilderwerk aan buitendeuren en -ramen, de gevel of monumentale schilderingen.
 • Binneninrichting: Onderhoud of (gedeeltelijk) vervangen van vaste interieuronderdelen die van monumentale waarde zijn. Bijvoorbeeld herstel van historische trappen, schouwen, vloeren, lambriseringen of plafonds. 
 • Installaties: Onderhoud aan monumentale installaties en de aanleg of onderhoud van bliksemafleidingen. 
 • Terrein en beplanting: Grofweg zijn alleen kosten voor de direct om het huis gelegen elementen (gelieerd aan de woonfunctie) subsidiabel, denk aan een monumentale groenaanleg, zoals een siertuin, hekwerk, vijver, of korte oprijlaan, paden en stoepen. 
 • Overige:
  - Kosten voor adviseurs, projectbegeleiding en onderzoeken; 
  - Abonnementen of lidmaatschappen, bijvoorbeeld van een Provinciale Monumentenwacht, controle van bliksembeveiligingsinstallaties, etc;
  - Coördinatievergoeding van (hoofd)aannemer tot max. van 3% van de subsidiabele kosten;
  - Premie van CAR-verzekering tot max. van 4% van subsidiabele kosten;
  - Architectenkosten;
  - Ook de kosten van materialen en de afschrijving of huur van apparaten die u gebruikt voor de werkzaamheden die u zelf uitvoert aan de monumentale onderdelen, zijn subsidiabel.

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten

Laat u onderhoud uitvoeren aan uw monumentale pand? Neem dan tijdig contact met ons op.
De bij de subsidieaanvraag mee te sturen offertes en facturen moeten namelijk voldoen aan bepaalde eisen. We kunnen u en uw aannemer hierover tijdig informeren. Ook kunnen we vaak op voorhand al aangeven welke kosten wel en niet in aanmerking komen en hoe kostenposten omschreven moeten worden op de facturen. Dit voorkomt het mislopen van subsidiegelden.

Meer weten?

Wilt u gebruik maken van de Instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (Woonhuissubsidie) of wilt u meer informatie over deze of andere subsidieregelingen? Neem dan contact op met de subsidiespecialisten van IMPACT subsidieadvies.

neem vrijblijvend contact op