Disclaimer

IMPACT Subsidieadvies, besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. IMPACT Subsidieadvies wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. IMPACT Subsidieadvies behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van de website

IMPACT Subsidieadvies garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. IMPACT Subsidieadvies is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door IMPACT Subsidieadvies of door u aan IMPACT Subsidieadvies door middel van deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar sites die niet door IMPACT Subsidieadvies worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel IMPACT Subsidieadvies uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar met een hyperlink of anderszins verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud, actualiteit, volledigheid, kwaliteit en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door IMPACT Subsidieadvies worden onderhouden wordt afgewezen. IMPACT Subsidieadvies behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij IMPACT Subsidieadvies of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IMPACT Subsidieadvies.