MIA / Vamil subsidie

Investeert u in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zoals elektrische voertuigen, groendaken, waterbesparende installaties? Dan is de MIA/Vamil-subsidieregeling interessant voor u!

Hoeveel subsidie?

Subsidie MIA

De MIA subsidieregeling, de Milieu Investeringsaftrek, biedt een extra belastingaftrek op de fiscale winst. De MIA kent in 2024 verschillende aftrekpercentages uiteenlopend van 27% tot 45%. Welk percentage van kracht is hangt af van het type bedrijfsmiddel dat wordt aangeschaft. 

Voor 2024 is er voor de MIA subsidieregeling een budget beschikbaar van € 192 miljoen.

Subsidie VAMIL

Tegelijk met de MIA kan, afhankelijk van het type bedrijfsmiddel, ook gebruik worden gemaakt van de VAMIL. De ‘Vamil’-faciliteit geeft de mogelijkheid om 75% van de investering in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die gepubliceerd zijn op de milieulijst volledig willekeurig, dus meestal vervroegd, af te schrijven. Zeker als het om aanzienlijke bedragen gaat, is er een serieus financieel voordeel te behalen. Dit voordeel bestaat uit een kwantificeerbaar rente- en liquiditeitsvoordeel.

Voor de VAMIL is in 2024 €25 miljoen beschikbaar.

Wat komt in aanmerking?

Milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de MIA/Vamil subsidie, zijn terug te vinden op de Milieulijst die jaarlijks gepubliceerd wordt.

Let op: Wanneer een ondernemer in een bedrijfsmiddel investeert dat niet op deze lijst staat, is het wellicht toch mogelijk om in aanmerking te komen voor MIA subsidie. Als het betreffende bedrijfsmiddel namelijk aan een aantal vastgelegde eisen voldoet, kan er worden ingediend in de zogenaamde ‘generieke’ categorieën van de Milieulijst.

Voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen:

 • Grijswater-recyclinginstallatie bestemd voor het hergebruiken van eigen zwembad-  of douche- of gezuiverd afvalwater voor toiletspoeling of klimaatbeheersing
 • Regenwaterinstallatie voor het gebruik van regenwater voor spoelen, koelen of andere nietdrinkwaterdoeleinden
 • Vegetatiedak (groendak) voor het afdekken en isoleren van dakconstructies bestaande uit waterkerende folie en vegetatie
 • Gecontroleerde regenwateropslag op platte daken, bestaande uit waterabsorberende materialen en een sensorgestuurde afsluitklep
 • Waterbesparende installaties
 • Installaties voor het terugwinnen van grondstoffen uit restafval of afvalwater
 • Halogeenvrij koelsysteem
 • Elektrische hijswerktuigen en hijskranen
 • Elektrische voertuigen
 • Duurzaam gebouw (nieuwbouw of renovatie) volgens BREAAM
 • Duurzaam gebouw (nieuwbouw of renovatie) volgens GPR
 • Elektrische vliegtuigen en helicopters

 

Rekenvoorbeeld MIA/VAMIL subsidie

Stel u koopt in 2024 een machine ter waarde van € 120.000, welke een levensduur van 10 jaar en geen restwaarde heeft. Volgens de Milieulijst (waar de betreffende machine een code F heeft) heeft u bij aanschaffing van deze machine zowel recht op MIA als VAMIL subsidie.

MIA:
Omdat uw machine op de Milieulijst een code F heeft meegekregen, kunt u in het kader van de MIA 45% van het investeringsbedrag van de fiscale winst aftrekken. In dit geval gaat het om een bedrag van € 54.000 (45% van € 120.000).

Vamil:
Volgens de ‘normale’ manier schrijft u deze machine af door jaarlijks een vast bedrag van de fiscale winst af te trekken. Het bedrag dat afgetrokken mag worden, bestaat uit de kostprijs verminderd met de restwaarde, gedeeld door de levensduur. In dit voorbeeld is dat € 12.000. Via de VAMIL kunt u zelfs al in één keer 75% van het aanschafbedrag aftrekken van de fiscale winst (mits de machine in gebruik is genomen of betaald). In dit geval gaat het om € 90.000.

 

Voor meer informatie over de MIA / Vamil subsidie kunt u vrijblijvend contact opnemen met één van onze specialisten.

neem contact op