EIA subsidie - Energie Investeringsaftrek

Investeert u in energiebesparende technieken zoals energiezuinige machines, airco-systemen, hetgebruik van warmte, luchtbehandelingskasten, isolatie, of u renoveert uw pand? Uw investeringen komen al snel in aanmerking voor subsidie. 

De EIA subsidie, Energie Investeringsaftrek, is een fiscale subsidie bedoeld voor ondernemers die investeren in energiebesparende technieken of toepassingen van duurzame energie in hun onderneming. Voor 2024 zal er een budget van € 259 miljoen beschikbaar zijn voor de EIA subsidieregeling.

Wat komt in aanmerking?

Investeringen die in aanmerking komen voor de EIA subsidie zijn terug te vinden op de Energielijst die jaarlijks gepubliceerd wordt. Ook voor 2024 is een "energielijst" gepubliceerd. Populaire subsidiecategorieën zijn HR-glas, isolatie, klimaatsystemen en airconditioning systemen,  warmtepompen, WTW-systemen, hergebruik van (rest)warmte, zonnepanelen, zonnecollectoren, etc.

Let op: Ook als u investeert in energiebesparende technieken die niet omschreven zijn op de energielijst is het vaak toch mogelijk EIA-subsidie aan te vragen. De investering moet dan wel voldoen aan een bepaalde energiebesparing per jaar.

De energiespecialisten van IMPACT zijn goed in staat energiebesparingsberekeningen voor uw investering te maken. Afgelopen jaren hebben we hierdoor talloze investeringen goedgekeurd gekregen. Bijv. renovetie van panden, aanschaf van snelloopdeuren of vervanging van compressoren, etc.

Hoeveel subsidie?

Op grond van de EIA subsidieregeling kunnen ondernemingen een extra aftrek krijgen op de fiscale winst. Anders gezegd: Naast de gebruikelijke fiscale afschrijving mag in 2024 40% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen extra afgetrokken worden van de fiscale winst.
Bij een winstbelastingpercentage van 25,8% levert een EIA subsidie een netto voordeel op van ca. 11%.

Doordat de EIA subsidieregeling is ingebed in de fiscale wetgeving heeft de EIA subsidie een aantal bijzondere kenmerken:

 • De EIA subsidie is alleen verrekenbaar als er fiscale winst is.
 • De EIA subsidie is alleen aan te vragen door ondernemingen die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.
 • Bij zogenoemde desinvestering binnen 5 jaar vervalt de subsidie geheel of ten dele.

Investeren in Milieuvriendelijke technieken?

Niet alleen investeringen in energiebesparende technieken komen in aanmerking voor subsidie ook investeringen in milieuvriendelijke technieken kunnen in aanmerking komen voor subsidies.

Voorbeelden waarop EIA-subsidie is te verkrijgen:

 • Airco installatie / klimaatsysteem o.b.v. warmtepomp
 • HR-glas
 • Systemen o.b.v. zonne-energie zoals zonnecollectoren en zonnepanelen
 • Systeem voor benutting van afvalwarmte
 • Isolatie van bestaande constructies (vloeren, daken, plafonds of wanden)
 • Warmte- of koudeopslag in de bodem (aquifer)
 • Energiezuinige koel- of vriesinstallaties
 • Warmtekracht installatie gestookt met biomassa, bijvoorbeeld frituurvet
 • HR-pomp voor centrale verwarming, airconditioning of tapwater (energielabel A)
 • Besparingssystemen voor verlichting en klimaat (regelingen, sensoren)
 • Windturbines
 • Aardwarmtewinningssysteem t.b.v. het winnen van warmte uit diepe aardlagen
 • Warmtewisselaar voor vrije koeling
 • Technische voorzieningen voor energiebesparing bij bedrijfsgebouwen of processen
 • Etc.

 

 

 

Wilt u weten of uw investering in aanmerking komt voor EIA subsidie?

Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze specialisten. Geheel vrijblijvend kunnen we uw (voorgenomen) investeringen scannen op subsidiemogelijkheden.

neem contact op