ISDE subsidie 2023: subsidie voor kleinschalige duurzame energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers een subsidie krijgen voor zonneboilers en warmtepompen

De subsidie voor investering in duurzame energie komt voort uit het Nederlandse energieakkoord van 2013 en is hoofdzakelijk bedoeld voor de investering in kleine apparaten. Dit zijn dus investeringen die vaak te klein zijn om in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidieregeling.

In 2023 is € 350 miljoen beschikbaar voor zonneboilers, (hybride) warmtepompen, isolatiemaatregelen, aansluitingen op een warmtenet en een elektrische kookvoorziening. Jaarlijks komt er een nieuw budget beschikbaar. De ISDE-subsidie loopt door tot 2030. Subsidie voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen is nog tot eind 2023 beschikbaar. Er is in 2023 een budget van € 30 miljoen. Deze subsidie is alleen voor de zakelijke markt.

Welke apparaten komen in aanmerking?

 1. Zonneboilers
  De subsidie loopt uiteen van ca. €1.000 tot €4.000. 
  Zowel zakelijke gebruikers als particulieren kunnen subsidie aanvragen.
  In deze apparatenlijst zijn alle goedgekeurde zonneboilers met hun subsidiebedragen te vinden. Apparatenlijst zonneboilers 2023.
 2. Warmtepompen
  De subsidie op wamrtepompen is sinds 2022 flink verhoogd. De subsidies lopen uiteen van €1.000 tot €12.000. Zowel zakelijke gebruikers als particulieren kunnen subsidie aanvragen. 
  De apparatenlijst met de exacte subsidiebedragen treft u hier aan:  Apparatenlijst ISDE 2023
 3. Kleinschalinge windturbines
  De subsidie is voor zakelijke gebruikers, en bedraagt maximaal €66 per vierkante meter rotoroppervlak. Een windturbine moet een minimaal rotoroppervlak hebben van 50 m2. Het project mag uit meerdere windturbines bestaan, maar iedere turbine heeft een minimaal rotoroppervlak van 50m2. Ook moet een evt. omgevingsvergunning al zijn afgegeven op het moment dat de subsidieaanvraag wordt ingediend.
 4. Zonnepanelen
  In 2023 komen alleen zakelijke partijen in aanmerking voor subsidie voor zonnepanelen.Voor zakelijke gebruikers is er subsidie beschikbaar ter grootte van €125 per kW gezamenlijk piekvermogen. 
  Het netto eigen gebruik moet minimaal 50.000kWh bedragen in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. De zonnepanelen moeten daarnaast aangesloten zijn  op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
 5. Isolatiemaantregelen
  Voor particulieren geldt dat er ook subsidie mogelijk is voor isolatiemaatregelen.
  Wanneer er subsidie aangevraagd wordt voor een isolatiemaatregel, moet u altijd nog minimaal 1 andere maatregel nemen. Dat kan een ander type isolatiemaatregel zijn zoals HR++ glas, en/of u kiest voor een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
  De maatregelenlijst 2023 voor isolatie treft u hier aan.
  De maatregelenlijst 2023 voor glas treft u hier aan.

Voorwaarden

 • Voor particulieren geldt dat binnen twaalf maanden na installatie van het apparaat een subsidieaanvraag moet zijn ingediend.
 • Voor zakelijke gebruikers geldt dat nog geen koopovereenkomst aangegaan mag zijn wanneer de subsidie wordt aangevraagd. De verplichtingen (koopovereenkomst) mogen pas aan worden gegaan nadat de subsidie-verstrekkende instantie (RVO) goedkeuring heeft verleend.