DEI+ subsidieregeling 2023

 

Steeds meer bedrijven werken aan nieuwe energie-innovaties. Dat is goed voor het klimaat, en het verbetert de kansen van Nederlandse bedrijven op internationale markten. Voor projecten waarbij zo’n innovatie als eerste wordt toegepast kan DEI+ subsidie worden aangevraagd.

 

De DEI+ subsidie is specifiek bedoeld voor pilot- of demonstratieprojecten.

De DEI+ subsidie komt binnen bereik zodra de ontwikkelaar een geïnteresseerde eerste toepasser heeft gevonden. Deze ‘first user’ is de partij die de subsidie kan aanvragen. Meestal gaat het om een industriële marktpartij die van plan is om te investeren in de betreffende innovatie, en deze daarvoor in de eigen praktijk wil toepassen en demonstreren.
Binnen de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie zijn er diverse thema’s, met elk een eigen budget.

  1. Energie-Innovatie;
  2. Energie-efficiëntie
  3. Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing);
  4. Lokale infrastructuur;
  5. CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage);
  6. Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector;
  7. Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen.

De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld (first come, first serve). Het beschikbare budget voor deze thema’s is € 86,1 miljoen. Voor 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart budget van € 9 miljoen beschikbaar.
Voor projecten die minder dan € 3 miljoen subsidie aanvragen, geldt een maximale looptijd tot eind 2023. Voor projecten die € 3 miljoen of meer aanvragen geldt een looptijd van maximaal 4 jaar.

Omdat de aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst is het van belang dat u uw plannen tijdig voorlegt aan onze duurzaamheids- en innovatie-experts.

Bel ons op 055-2340558.

 

 

 

Wilt u meer weten over de DEI+ subsidie of over andere subsidiemogelijkheden?
Neem dan contact op met een van de specialisten van IMPACT subsidieadvies 055 2340558 of stuur ons een bericht.      

neem vrijblijvend contact op