Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS 2021)

Wilt u vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsbouw gaan toepassen? Dan is de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw interessant voor u!

Wat is de subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS 2021)

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS subsidie) is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsbouw mogelijk te maken. Zowel nieuwbouw als ombouw komt in aanmerking voor subsidie. Zo kunt u technologieën testen om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot en/of uitstoot van andere emissies te verminderen, of (onderwater-) geluidsproductie te verlagen.

Hoogte van de subsidie en het budget

Het budget € 4.600.000. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager of groep bedraagt € 1.250.000.

Voorwaarden

De subsidieregeling is bedoeld voor scheepswerven die (gaan) werken aan een ‘scheepsbouwinnovatieproject’. Dit zijn R&D-projecten die bestaan uit de experimentele ontwikkeling van nieuwe/verbeterde producten bij de bouw of verbouw van:

  • zeeschepen of binnenvaartschepen (van 100 bruto ton of meer)
  • sleepboten (met een vermogen van 365 kW of meer)
  • off-shore-constructies (mits drijvend en bewegend)
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.
  • Let op: Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.

Wanneer de subsidie aanvragen?

De regeling wordt in 2021 voor het eerst uitgevoerd als een tender. De tender is open vanaf 15 juli 2021. Het maakt bij een tender niet uit wanneer u in deze periode uw aanvraag indient, na de sluitingsdatum worden alle projecten met elkaar vergeleken.

Meer weten?

Wilt u gebruik maken van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw of wilt u meer informatie over deze regeling? Neem dan contact op met de subsidiespecialisten van IMPACT subsidieadvies.

neem vrijblijvend contact op