Innovatiebox

Een lager belastingtarief voor winsten uit WBSO-projecten en octrooien

De Innovatiebox (ook wel Innobox) is een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting. De winst in deze tariefbox wordt belast tegen een effectief tarief van slechts 7% in plaats van het toptarief van 25%. Het betreft winsten uit WBSO-projecten en octrooien. In 2021 is er € 625 beschikbaar voor de Innovatiebox.

Kom ik in aanmerking?

De eerste sleutel tot de innovatiebox is de WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk). Belangrijk hierbij is een goede WBSO-aanvraag. Wij helpen u daar graag bij. 
Wanneer de omzet van uw onderneming de afgelopen vijf jaar meer dan 250 miljoen euro bedraagt, of wanneer de opbrengsten uit innovatie in de afgelopen vijf jaar meer dan 37,5 miljoen euro telden heeft u een extra toegangsbewijs nodig:

  • een (aangevraagd) octrooi of kwekersrecht
  • programmatuur
  • een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel;
  • een beschermingscertificaat van Octrooicentrum Nederland
  • een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van uw innovatie (niet zijnde een modelrecht)
  • een exclusieve licentie om een juridisch ticket (zoals hiervoor benoemd) te gebruiken op een bepaalde wijze, in een bepaald gebied of voor een bepaalde tijd.

Het proces

Als u gebruik wilt maken van de innovatiebox, is het zaak afspraken te maken met de Belastingdienst. Van belang hierbij is te komen tot praktische afspraken die zowel voor uw bedrijf als voor de Belastingdienst werkbaar zijn. Natuurlijk zal wel eerst onderzocht moeten worden of de Innovatiebox in uw situatie wel tot financieel voordeel leidt.

Nieuw vanaf januari 2013: De forfaitaire Innovatieboxregeling

Bij deze forfaitaire Innovatieboxregeling wordt 25% van de totale winst belast tegen het verlaagde vennootschapsbelastingtarief. Het forfait is gemaximeerd tot 25.000 euro. Ondernemingen komen voor de forfaitaire Innovatieboxregeling in aanmerking wanneer deze in het betreffende jaar of in de twee voorgaande jaren beschikt over een Octrooi of een S&O-verklaring (WBSO-verklaring). De ondernemer kan maximaal drie jaar van dit forfait gebruik maken. De forfaitaire regeling voor het eerst worden toegepast op boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013.

Innovatiebox 2021

Het kabinet is voornemens het effectieve VPB tarief in de Innovatiebox te verhogen naar 9% per 2021. Daarmee wordt de regeling voor de tweede keer versoberd. De eerste keer was in 2018, toen is het tarief verhoogd van 5% naar 7%.

 

Innovatiebox toepassen?

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Innovatiebox kunt u voor overleg, advies en assistentie contact met ons opnemen.

neem contact op