SDE++ Subsidieregeling Duurzame Energieopwekking

Omdat de productie van duurzame energie nog niet altijd rendabel is, subsidieert de SDE++ subsidieregeling de investering in duurzame energietechnieken door middel van een langdurige exploitatiesubsidie. Bedrijven en (non-profit) instellingen krijgen een vergoeding o.b.v. de gereduceerde CO2-uitstoot.

Wat is SDE subsidie?

Investeert u in zonnpanelen, biomassa of geothermie? Dan is de SDE-subsidieregeling interessant voor u. In juni 2023 gaat de SDE++ subsidieregeling waarschijnlijk weer open.

De SDE- subsidieregeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van reguliere energie en van duurzame energie. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 8 tot 15 jaar waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie.
De SDE subsidieregeling kent een gefaseerde openstelling (in 2023 5 fases) en de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂-reductie die wordt gerealiseerd.
Ondanks dat er 13 miljard Euro beschikbaar is, is onze ervaring dat de SDE subsidiepot snel leeg is. Schakel ons tijdig in, zodat we het ideale indienmoment voor u kunnen bepalen. 

Er zijn verschillende categorieën:

 1. Carbon, Capture & Storage (CCS)
 2. Geothermie,
 3. Aquathermie: oppervlaktewater en afvalwater
 4. Industriële restwarmte
 5. Zon-pv
 6. Daglichtkas
 7. elektrische boiler en warmtepomp
 8. Waterstofproductie via elektrolyse
 9. Warmtebenutting uit champost

Hoe werkt de SDE subsidieregeling?

Voor de SDE++ geldt voor 2023 één openstelling, namelijk in juni 2023. Deze openstelling kent 5 fases.
Fase 1: vanaf 27 juni 9uur.
Fase 2: vanaf 10 juli 17uur.
Fase 3: vanaf 28 augustus 17uur.
Fase 4: vanaf 11 september 17uur.
Fase 5: vanaf 25 september 17uur.
Tijdens elke fase kan subsidie worden aangevraagd tot een bepaalde subsidie-intensiteit per ton CO₂-emissiereductie; de zg. fasegrens. Tijdens volgende fasen wordt dit stapsgewijs opgehoogd.

Wilt u weten hoeveel subsidie u kunt ontvangen voor uw project? Neem dan gerust contact met ons op.
Afgelopen jaren hebben we voor talloze projecten de SDE-subsidie ingediend en toegekend gekregen. Door onze jarenlange ervaring kunnen we het juiste indienmoment goed voor u bepalen. Neem vrijblijvend contact op met één van de specialisten van IMPACT Subsidieadvies.

Voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen voor de SDE++ subsidieregeling 2023

 • Zonnepanelen (Fotovoltaïsche zonne-energie / zon-pv)
 • Zonnecollectoren (zonthermie)
 • Aqua-thermie
 • Industriële restwarmte
 • Carbon, Capture & Storage (CCS)
 • Geothermie
 • Waterstofproductie via elektrolyse