SDE+ Subsidieregeling Duurzame Energieopwekking

Omdat de productie van duurzame energie nog niet altijd rendabel is, subsidieert de SDE+ subsidieregeling de investering in duurzame energietechnieken door middel van een langdurige exploitatiesubsidie. Bedrijven en (non-profit) instellingen krijgen een vergoeding per opgewekte kW. 

Wat is SDE subsidie?

Investeert u in zonnpanelen, biomassa of geothermie? Vraag dan dit jaar nog SDE-subsidie aan. 17 maart 2020 gaat de regeling nog één maal open in de vorm zoals we deze van voorgaande jaren kennen: De SDE+ subsidieregeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van reguliere energie en van duurzame energie. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 8 tot 15 jaar waarbij de subsidie jaarlijks wordt uitbetaald op basis van de werkelijke hoeveelheid opgewekte duurzame energie. 
Ondanks dat er voor aankomende openstelling 2 miljard Euro beschikbaar is, is onze ervaring dat de subsidiepot snel leeg is. Schakel ons tijdig in, zodat we het ideale indienmoment voor u kunnen bepalen. 

Er zijn 6 categorieën:

 1. Biomassa,
 2. Geothermie,
 3. Water,
 4. Wind (land, meer en waterkering) en
 5. Zon 
 6. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Hoe werkt de SDE subsidieregeling?

De SDE+ regeling wordt in rondes en in fases worden opengesteld. Totaal waren er in 2019 twee rondes; één in het voorjaar en één in het najaar. In 2020 wordt de SDE+ subsidieregeling maar één keer opengesteld. Deze openstellings kent 3 fases. In de eerste fase krijgen aanvragers een lagere vergoeding dan aanvragers in latere fasen. In 2020 loopt het subsidiebedrag in fases op tot maximaal € 0,13 per kWh (kilowattuur).

De hoogte van de subsidie hangt af van de geproduceerde kiloWattuur energie, de technologie waarin geïnvesteerd wordt en in welke fase de aanvraag wordt ingediend. Echter, iemand die in de eerste fase SDE+ subsidie aanvraagt (en dus minder vergoeding krijgt) heeft meer kans dat er nog genoeg budget beschikbaar is.
Afgelopen jaren hebben we voor talloze projecten de SDE-subsidie ingediend en toegekend gekregen. Door onze jarenlange ervaring kunnen we het juiste indienmoment goed voor u bepalen. Neem vrijblijvend contact op met één van de specialisten van IMPACT Subsidieadvies.

SDE++ (vanaf medio 2020)

17 maart 2020 is de laatste keer dat de SDE+ subsidieregeling in de huidige vorm open gaat. Vanaf medio 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).
De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2-reducerende technieken gaan stimuleren. Er zullen daardoor nieuwe categorieën worden toegevoegd aan de SDE++ regeling.
Waar de subsidie in voorgaande jaren een vergoeding gaf per geproduceerde kWh, zal in de nieuwe SDE++ subsidieregeling de vergoeding worden bepaald o.b.v. de gereduceerde CO2-uitstoot.
Daarnaast lijkt het erop dat er maar één SDE++ openstellingronde komt in 2020.
Het SDE budget wordt verder teruggebracht. Het budget was in 2018 nog € 12 miljard, in 2019 € 10 miljard en wordt nu € 5 miljard, waarvan 2 miljard beschikbaar is voor de SDE ronde die opent op 17 maart aanstaande.

Voorbeelden van investeringen die in aanmerking komen voor de SDE+ subsidieregeling 2020

 • Zonnepanelen (Fotovoltaïsche zonne-energie / zon-pv)
 • Zonnecollectoren (zonthermie)
 • Windenergie-installaties
 • Waterkrachtinstallaties
 • Biomassa: hernieuwbare warmte en WKK (mestvergisting, allesvergisting, thermische conversie, AWZI, RWZI, e.a.)
 • Geothermie