ISDE 2021: subsidie voor kleinschalige duurzame energie

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunnen particuliere huishoudens en zakelijke gebruikers een subsidie krijgen voor zonneboilers en warmtepompen

De subsidie voor investering in duurzame energie komt voort uit het Nederlandse energieakkoord van 2013 en is hoofdzakelijk bedoeld voor de investering in kleine apparaten. Dit zijn dus investeringen die vaak te klein zijn om in aanmerking te komen voor de SDE+ subsidieregeling.

Let op: Per 1 januari 2020 is de ISDE-subsidie vervallen voor pelletkachels, biomassaketels en voor alle apparaten in bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd na 30 juni 2018.

Welke apparaten komen in aanmerking?

 1. Zonneboilers
  Voorwaarde: totale apertuuroppervlakte maximaal 200 m2
  Subsidie:
  - €0,75 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter
  - Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie €0,30 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.
 2. Warmtepompen
  Voorwaarde: vermogen van ten hoogste 70 kW
  Subsidie:
  - Voor kleine warmtepompen voor het verwarmen van tapwater, zoals warmtepompboilers, bedraagt het subsidiebedrag per 1 januari 2020 € 500, exclusief eventuele label-bonus
  - tot 3,5 kW: maximaal €1.000
  - van 3,5 kW tot en met 10 kW: maximaal €2.000
  - van meer dan 10 kW: €2.000, vermeerderd met €100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.
  De apparatenlijst met de exacte subsidiebedragen treft u hier aan:  Apparatenlijst ISDE 2021

Voorwaarden

 • Voor particulieren geldt dat binnen zes maanden na installatie van het apparaat een subsidieaanvraag moet zijn ingediend.
 • Voor zakelijke gebruikers geldt dat nog geen koopovereenkomst aangegaan mag zijn wanneer de subsidie wordt aangevraagd. De verplichtingen (koopovereenkomst) mogen pas aan worden gegaan nadat de subsidie-verstrekkende instantie (RVO) goedkeuring heeft verleend.